Послуги консалтингу

Надаючи консультативні послуги, ми прагнемо вийти за межі звичних потреб компанії. Наша основна мета – виявити першопричини проблем та знайти способи впровадження нових процесів і технологій, розробити стратегію розвитку ІТ-інфраструктури, розраховану на зростання бізнесу.

Ми надаємо широкий спектр послуг ІТ-консалтингу як в рамках комплексного проекту, так і окремо – при необхідності експертної оцінки технологічної інфраструктури та рекомендацій.

Аудит інфраструктури

Розвиток бізнесу вкрай складно підтримувати на необхідному технологічному рівні при відсутності у компанії єдиної стратегії розвитку ІТ. Щоб уникнути такого серйозного чинника ризику, ми пропонуємо комплекс послуг:

 • огляд ІТ-ландшафту
 • аудит бізнес-процесів і технологій роботи компанії
 • експертна оцінка ефективності ІТ: виявлення невідповідностей програмно-апаратної конфігурації потребам бізнесу та недоцільності витрат на інфраструктуру
 • рекомендації щодо усунення ризиків і підвищення відмовостійкості ІТ-інфраструктури
 • розробка стратегії технологічного розвитку
 • планування реструктуризації ІТ для підвищення прозорості управління
 • рекомендації по впровадженню систем рівня підприємства: сховище даних, система інтелектуального аналізу, система управління ресурсами та ін.
 • оновлення ІТ-інфраструктури

Накопичений практичний досвід надання подібних послуг допомагає нашим клієнтам у вирішенні бізнес-завдань:

 • оптимізувати продуктивність та ефективність ІТ-інфраструктури
 • оптимізувати витрати на супровід і розвиток комплексної інфраструктури
 • забезпечити безперервність бізнесу та ІТ-діяльності компанії

Такий підхід забезпечує достатню гнучкість технологічній платформі компанії  замовника – не бійтеся йти в ногу з новими тенденціями.

При впровадженні систем у великих компаніях і банках наші фахівці стикаються з проблемами, причиною яких є ІТ-інфраструктура, яка склалася стихійно та містить велику кількість систем, хаотично пов’язаних між собою. При цьому дані багаторазово дублюються в такій сукупності розрізнених або надмірно пов’язаних між собою програм, що завдає шкоди бізнес-процесам в організації. Будь-які зміни в такому комплексі – додавання нової системи, масштабування або зміна технологічних процесів можуть бути дуже складними, а часто навіть неможливими.

Для підвищення керованості бізнесу, оперативного прийняття рішень та адаптації до мінливих умов необхідне створення інтегрованої корпоративної системи.

Be Ukraine пропонує комплекс послуг по створенню та супроводу ІТ-інфраструктури підприємства:

 • попередній консалтинг та спільне вивчення проблем ІТ-ландшафту
 • формування концепції комплексної інтеграції продуктів з урахуванням зниження вартості володіння інфраструктурою
 • реалізація інтеграційного проекту або впровадження комплексних рішень з автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства: автоматизована облікова система, сховище даних, система інтелектуального аналізу, система управління ресурсами та ін.
 • при необхідності модернізація ІТ-ландшафту, поставка обладнання або СУБД
 • надання консультаційних послуг, налаштування програмного забезпечення та обладнання

В результаті компанія отримує всі переваги сервіс-орієнтованої архітектури:

 • упорядкованість і прозорість взаємодії систем
 • ефективність управління бізнес-процесами, наскрізна обробка даних (STP), які стосуются різних систем
 • зниження загальної вартості володіння інфраструктурою
 • скорочення трудомісткості, а отже, термінів і вартості впровадження нових систем
 • нові можливості, що з’явилися завдяки комплексній інтеграції
 • зручність і контроль доступу співробітників до інформації в єдиному сховищі з різних систем
 • зниження ризиків, гарантований розвиток інфраструктури, віддача від інвестицій в ІТ

Багаторічна співпраця з нашими партнерами – лідерами серед вендорів – дозволяє запропонувати бізнесу різноманітні варіанти з урахуванням специфіки та інвестиційної політики.